Ing. Mgr. Pavel Procházka

Skřivánčí 1149/8
746 01 Opava
+420 602 752 952
pavel.prochazka@4firms.eu

PROFIL

  • Soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků
  • Odhadce pro specializaci Oceňování majetku pro podnik
  • Společník obchodní společnosti znaleckého ústavu ADONE - znalecký ústav s.r.o.

Od roku 2001 pracuji jako soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků.

Spolupracuji se znaleckým ústavem ADONE - znalecký ústav s.r.o.   

Mám více než 18-ti leté zkušenosti získané při jednání s managementem či vlastníky podniků, především na území Moravskoslezského kraje. Pracoval jsem pro podniky od malých, přes střední, až po velké podniky. Za dobu své činnosti jsem zpracoval cca 200 ocenění pod vlastním jménem, na dalších cca 200 oceněních jsem spolupracoval jako spoluautor – konzultant.

S oceňováním podniků v některých případech pomáhám managementu či vlastníkům podniků řešit i další záležitosti, které vedou k zpracování ocenění, jak je např. spolupráce při fúzích a akvizicích, pomoc při jednáních při nákupu a prodeji podniku, poradenství související s plánováním výstupu z podnikání. Další činností je poradenství při fúzích, ekonomické hodnocení synergií vznikajících při fúzích a akvizicích, volba optimální varianty dalšího rozvoje podniku.